Program Open Trusted Cloud

Program ten skierowany jest do producentów sprzętu oraz dostawców rozwiązań SaaS i PaaS. Jego celem jest stworzenie ekosystemu usług SaaS i PaaS hostowanych w otwartej, odwracalnej i niezawodnej chmurze OVHcloud. W ten sposób powstanie wspólna platforma oferująca usługi konkurencyjne dla innych rozwiązań.


Nasza misja

Jesteśmy świadkami niespotykanego dotąd przyspieszenia cyfryzacji. Aby proces ten mógł przebiegać sprawnie, niezbędna jest dostępność alternatywnych rozwiązań, hostowanych w chmurze zgodnej z europejskimi przepisami i z filozofią otwartości i wolności.

Postanowiliśmy zatem zmobilizować wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój cyfrowego świata, aby wspólnie z nami tworzyły program Open Trusted Cloud. W ramach programu zgromadzimy zaufane, czyli oparte na wspólnych wartościach i infrastrukturze OVHcloud, rozwiązania, które zapewniają poszanowanie wolności i fundamentalnych praw firm, a w szczególności prawa do ochrony danych.

Jeśli chcesz wziąć udział w tworzeniu ekosystemu zaufanych rozwiązań opatrzonych znakiem Open Trusted Cloud, skontaktuj się z nami za pomocą przeznaczonego do tego celu formularza (zapoznaj się z warunkami przystąpienia do programu).

Zobowiązania OVHcloud

OVHcloud udostępnia własne zasoby marketingowe w celu promocji rozwiązań uczestników programu Open Trusted Cloud. Nie wymaga przy tym od uczestników programu zobowiązania do wyłącznej współpracy z OVHcloud. Działania marketingowe OVHcloud będą obejmowały:

 • Udostępnienie elementów niezbędnych do realizacji promocji (logo, banery, znak rozwiązania, etc.),
 • Przedstawieniem rozwiązań w katalogu usług zamieszczonym na naszych stronach WWW (skrócony opis rozwiązań, przykłady ich zastosowania, link do strony internetowej partnera, etc),
 • Prezentowanie rozwiązań objętych programem przez zespół sprzedaży OVHcloud w ramach popularyzacji usług partnerów,
 • Targetowane kampanie marketingowe oraz komunikacyjne mające na celu promocję rozwiązań dostawców uczestniczących w programie.
 • Nie wymagamy od uczestników programu zobowiązania do wyłącznej współpracy z OVHcloud.

OVHcloud zapewnia:

 • Swobodę wyboru lokalizacji, w której będą przechowywane i przetwarzane dane oraz zgodność z lokalnymi przepisami,
 • Zgodność z europejskim "kodeksem postępowania" CISPE dotyczącym ochrony danych [1],
 • Zgodność z "kodeksem postępowania" dotyczącym odwracalności danych, stworzonym przy wsparciu Komisji Europejskiej (SWIPO IaaS [2] ),
 • Certyfikaty HDS, PCI DSS, SOC1 w zależności od infrastruktury (jeśli konieczne), a wkrótce także certyfikat SecNumCloud.

Zobowiązania uczestników programu:

 • Informowanie o przystąpieniu do programu na portalach społecznościowych oraz w komunikacie prasowym,
 • Zamieszczenie informacji o programie na stronie WWW,
 • Występowanie w roli ambasadora programu i informowanie o nim na portalach społecznościowych (#OpenTrustedCloud).

Warunki przystąpienia do programu:

W przypadku pytań prosimy o zapoznanie się z sekcją FAQ lub wysłanie e-maila na adres contact.opentrustedcloud@ovhcloud.com

[1] https://cispe.cloud/code-of-conduct
[2] Kodeks postępowania dotyczący przenoszenia danych i zmiany dostawcy usług w chmurze dla IaaS cloud services / swipo.euLista rozwiązań oferowanych w ramach programu

Platform.sh

Poświęć 100% czasu na rozwój biznesu i aplikacji oraz na obsługę klientów, a zarządzanie infrastrukturą zostaw nam.

Dostępność: Francja

Jamespot

Jamespot to najbardziej znane we Francji oprogramowanie SaaS do zarządzania firmowymi sieciami społecznymi. Pomaga ulepszyć komunikację wewnętrzną, pracę zespołową oraz zarządzanie projektami.

Dostępność: Francja

Kameleoon

Kameleoon oferuje rozwiązania, dzięki którym firmy mogą personalizować ścieżki zakupowe klientów, zwiększać ich zaangażowanie, poziom konwersji oraz przychody online. Kameleoon to platforma do personalizacji AI oraz realizacji testów A/B, umożliwia szybkie i automatyczne dostosowywanie stron WWW do potrzeb użytkowników.

Dostępność: cały świat

DigDash

DigDash Enterprise to zwinne oprogramowanie, które umożliwia śledzenie postępu projektów na dashboardach, analizowanie i wydobywanie cennej wiedzy z danych oraz komunikowanie wniosków tych analiz wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Dostępność: cały świat

Sopra Steria

Sopra Steria Digital Platform hosted by OVHcloud jest platformą w chmurze firmy Sopra Steria, która dostarcza zasoby IT i usługi cyfrowe na żądanie. Katalog usług zawiera: Managed Cloud for Openstack, Container & Orchestration Services, Alive Intelligence.

Dostępność: Francja

Claranet

Architektura, migracja, utrzymanie ruchu i bezpieczeństwo platformy Cloudera Entrerprise hostowanej w suwerennej chmurze OVHcloud. Wsparcie 24/7.

Dostępność: Francja

Systran

SYSTRAN Translate PRO – bezpieczne rozwiązanie do tłumaczenia maszynowego dla specjalistów, stale rozwijane przy współpracy społeczności ekspertów językowych, oferuje katalog ponad 55 języków i modeli biznesowych (słownictwo medyczne, prawne, informatyczne, etc.).

Dostępność: cały świat

WiziShop

WiziShop to francuskie, kompletne rozwiązanie e-commerce umożliwiające proste tworzenie sklepów internetowych. Zyskujesz: 410 funkcji, wsparcie trenerów biznesu, szkolenie oraz bezpieczny hosting od OVHJcloud.

Dostępność: Francja

Shadline

Shadline to połączenie technologii fragmentacji i kryptografii. Rozwiązanie służy do przechowywania istotnych danych w formacie, który nie może zostać zmieniony. W przypadku cyberataku autonomiczne i bezpieczne środowisko pracy gwarantuje natychmiastowy dostęp do danych.

Dostępność: Francja

Whaller

Whaller to kompletne rozwiązanie do tworzenia bezpiecznych portali społecznościowych. Każdy z użytkowników rozwiązania posiada jedno konto, w ramach którego tworzy sieci i nimi administruje. Platforma jest przeznaczona dla firm, jednostek administracji, placówek edukacyjnych oraz stowarzyszeń.

Dostępność: FrancjaFAQ

Co to jest program Open Trusted Cloud?

Program ten skierowany jest do producentów sprzętu oraz dostawców rozwiązań SaaS i PaaS. Jego celem jest stworzenie ekosystemu usług SaaS i PaaS hostowanych w otwartej, odwracalnej i niezawodnej chmurze OVHcloud. W ten sposób powstanie wspólna platforma oferująca usługi konkurencyjne dla innych rozwiązań.

Jakie kryteria należy spełnić, aby przystąpić do programu?

Kandydat powinien: być użytkownikiem usług OVHcloud (bare metal cloud, Private Cloud lub Public Cloud), hostować je w jednym z europejskich centrów danych OVHcloud, zgłosić do programu usługi SaaS lub PaaS hostowane w chmurze OVHcloud, korzystać z poziomu wsparcia „Business” lub „Enterprise” wykupionego w OVHcloud.

Czy jako uczestnik programu Open Trusted Cloud będę zobowiązany do korzystania wyłącznie z usług OVHcloud?

Nie, OVHcloud nie zastrzega takiej wyłączności. Wymagamy jedynie, aby rozwiązania opatrzone znakiem Open Trusted Cloud były hostowane w infrastrukturze OVHcloud. Mogą to być rozwiązania IaaS, Private Cloud, Public Cloud lub bare metal cloud.

W jakim terminie otrzymam odpowiedź?

Otrzymujemy bardzo dużo zgłoszeń. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi w jak najkrótszym terminie.