Open Trusted Cloud

Program Open Trusted Cloud jest skierowany do producentów sprzętu oraz dostawców rozwiązań SaaS i PaaS. Jego celem jest współpraca przy tworzeniu ekosystemu usług SaaS i PaaS hostowanych w otwartej, odwracalnej i niezawodnej chmurze OVHcloud. Powstała w ten sposób platforma oferuje usługi konkurencyjne dla innych rozwiązań.

sopra steria
Roq.ad
kbrw
SYSTRAN

Open Trusted Cloud: nasza wspólna misja

Jesteśmy świadkami niespotykanego dotąd przyspieszenia cyfryzacji. Aby proces ten mógł przebiegać sprawnie, niezbędna jest dostępność alternatywnych rozwiązań, hostowanych w chmurze zgodnej z europejskimi przepisami oraz z filozofią otwartości i wolności.

Postanowiliśmy zatem zmobilizować wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój cyfrowego świata, aby wspólnie z nami tworzyły program Open Trusted Cloud. W ramach programu gromadzimy zaufane, czyli oparte na wspólnych wartościach i infrastrukturze OVHcloud rozwiązania, które zapewniają poszanowanie wolności i fundamentalnych praw firm, a w szczególności prawa do ochrony danych.

Jeśli chcesz wziąć udział w tworzeniu ekosystemu zaufanych rozwiązań opatrzonych znakiem Open Trusted Cloud, skontaktuj się z nami za pomocą przeznaczonego do tego celu formularza.Sprawdź warunki dostępu

Karta programu

Członkowie programu podzielają wartości, takie jak suwerenność, transparencja, odwracalność i poszanowanie przepisów prawnych.

Wspólnie dążymy do przestrzegania Karty Open Trusted Cloud.

charte programme

Dołącz do ekosystemu dostawców rozwiązań zgodnych z europejskimi zasadami i wartościami

rozwiązania Open Trusted Cloud

Obsługuj swoje aplikacje w infrastrukturze zarządzanej w duchu ekoodpowiedzialności

Od samego początku zaangażowaliśmy się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Obejmują one redukcję odpadów elektronicznych, optymalizację zużycia energii w centrach danych oraz innowacje w zakresie bardziej wydajnych systemów chłodzenia.

W styczniu 2021 r. firma OVHcloud wzięła udział w inauguracji inicjatywy Climate Data Centre Pact. Inicjatywa ta, od samego początku wspierana przez Komisję Europejską, ma na celu zapewnienie neutralności klimatycznej centrów danych do 2030 r.

rozwiązania Open Trusted Cloud

Czy chcesz mieć pewność, że Twoje aplikacje są zgodne z lokalnymi przepisami, takimi jak RODO?

OVHcloud wdraża środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych hostowanych przez europejskich klientów na terenie Unii Europejskiej przed ingerencją podmiotów spoza Europy.

Dokumentacja OVHcloud oparta na różnorodnych standardach i benchmarkach (ISO 27001, ISO 27701, SecNumCloud, HDS, SOC, CSA Star, PCI-DSS i innych) oraz dostęp do informacji o wdrażanych przez OVHcloud środkach mających na celu ochronę danych, umożliwia klientom analizę ryzyka.

rozwiązania Open Trusted Cloud

Czy chcesz korzystać z otwartego i transparentnego środowiska IT?

Chcemy, aby wszyscy klienci mogli wdrażać innowacje za pomocą otwartej chmury. W tym celu stworzyliśmy ekosystem klientów i partnerów, którzy korzystają z naszych transparentnych, odwracalnych i interoperacyjnych rozwiązań.

W 2020 r. poszliśmy o krok dalej i dołączyliśmy do Open Invention Network (OIN).

rozwiązania Open Trusted Cloud

Przyspiesz rozwój dzięki innowacyjnym technologiom i globalnemu ekosystemowi

Aby zdobyć przewagę konkurencyjną, wykorzystuj potencjał biznesowy szybciej niż konkurencja i optymalizuj koszty infrastruktury. Twórz, wdrażaj i wzbogacaj aplikacje oraz usługi w chmurze, korzystając z zaufanych rozwiązań PaaS dostępnych na żądanie i fakturowanych według zużycia

Oddajemy głos naszym partnerom

Jamespot

  OVHcloud to dostawca pozostający blisko naszych klientów, oferujący coraz nowocześniejsze rozwiązania - zawsze dostosowane do naszych oczekiwań.  

Whoz

  Nasi klienci mają poczucie, że ich potrzeby są słyszane, a z handlowego punktu widzenia - dostają produkt gwarantujący wysoki poziom bezpieczeństwa.  

Nasze rozwiązania

Zapoznaj się z ofertą rozwiązań dostępnych w ramach naszego ekosystemu.

EvolCampus
Partner :
Evolmind
Training & EducationE-learning
E-learning platform (LMS)

The easiest e-learning platform (LMS) to create, deliver and manage your online courses.

InUse MRM
Partner :
InUse
Business ManagementProactive field service
Machine Relationship Management

InUse MRM solution provides proactive after-sales services to empower equipment manufacturers.

Wide Angle Analytics
Partner :
Input Objects GmbH
Marketing & SalesWeb
GDPR-Compliant Web Analytics

Fully featured, strictly GDPR-compliant web analytics with control over the use of cookies.

SCANOSS
Partner :
Scan Open Source Solutions SL
Finance & ComplianceSBOM
Software Composition Analysis

SCANOSS is the first open source inventory & intelligence platform built for DevSecOps.

Dołącz do programu Open Trusted Cloud

Dołącz do ekosystemu, którego członkowie podzielają Twoje wartości. #LetsGrowTogether

Najczęstsze pytania

Co to jest program Open Trusted Cloud?

Program Open Trusted Cloud jest skierowany do producentów sprzętu oraz dostawców rozwiązań SaaS i PaaS. Jego celem jest stworzenie ekosystemu usług SaaS i PaaS hostowanych w otwartej, odwracalnej i niezawodnej chmurze OVHcloud. Powstała w ten sposób platforma oferuje usługi konkurencyjne dla innych rozwiązań.

Jakie kryteria należy spełnić, aby przystąpić do programu?

Kandydat powinien: być użytkownikiem usług OVHcloud (Bare Metal Cloud, Private Cloud lub Public Cloud), hostować je w jednym z europejskich centrów danych OVHcloud, zgłosić do programu usługi SaaS lub PaaS hostowane w chmurze OVHcloud, korzystać z poziomu wsparcia „Business” lub „Enterprise” wykupionego w OVHcloud.

Czy jako uczestnik programu Open Trusted Cloud będę zobowiązany do korzystania wyłącznie z usług OVHcloud?

Nie, OVHcloud nie zastrzega takiej wyłączności. Wymagamy jedynie, aby rozwiązania opatrzone znakiem Open Trusted Cloud były hostowane w infrastrukturze OVHcloud. Mogą to być rozwiązania IaaS, Private Cloud, Public Cloud lub Bare Metal Cloud.

W jakim terminie otrzymam odpowiedź?

Otrzymujemy bardzo dużo zgłoszeń. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi w jak najkrótszym terminie.